รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล:ด้านสังคม

 

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) ของจังหวัดระยอง ด้านสังคม

(การเรียนรู้ชุมชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู้ชุมชน


 รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล:ด้านสิ่งแวดล้อม

 

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) ของจังหวัดระยอง ด้านสิ่งแวดล้อม

(การกัดเซาะชายฝั่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – การกัดเซาะชายฝั่ง


 รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล:ด้านเศรษฐกิจ

 

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) ของจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจ (สับปะรด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐาน – สับปะรด


 รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้29
เมื่อวาน32
อาทิตย์นี้61
เดือนนี้897
ทั้งหมด58990

Powered by Kubik-Rubik.de