ITA

ITA สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

       O1  โครงสร้างหน่วยงาน

       O2  ข้อมูลผู้บริหาร

       O3  อำนาจหน้าที่

       O4  แผนยุทธศาสตร์

       O5  ข้อมูลการติดต่อ

       O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

       O8  Q&A

       O9  Social Network

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

       การดำเนินงาน

       O10  แผนการดำเนินงานประจำปี

       การปฏิบัติงาน

       O13  คู่มือการปฏิบัติงาน

       O14  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

       O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

       O17  E-Service

       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

       O22  ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                  • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 

       O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปี 2564

       O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปี 2563

                  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปี 2564

        ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

        ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

        O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

        O43  การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

                   - เอกสารแจ้งเวียน1

                   - เอกสารแจ้งเวียน3

                   เอกสารแจ้งเวียน4

       

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้158
เมื่อวาน281
อาทิตย์นี้2084
เดือนนี้6123
ทั้งหมด117536

Powered by Kubik-Rubik.de