"โครงการเน็ตประชารัฐ" จังหวัดระยอง จำนวน ๑๑๔ หมู่บ้าน

 โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในการเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งและขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านจำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านทั่วประเทศ หรือ "โครงการเน็ตประชารัฐ"


1. การดำเนินการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดระยอง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติจังหวัดระยองเป็นผู้ประสานงานหลักในการร่วมวางแผนการจัดอบรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง และบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยอง โดยในพื้นที่จังหวัดระยอง กำหนดจัดอบรม เชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้แก่ผู้นำชุมชนและวิทยากรเน็ตประชารัฐ จำนวน 114 หมู่บ้าน จัดอบรมจำนวน 11 ครั้ง (456 คน) ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2561

2. กลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกจากหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ หมู่บ้านละ 4 คน ประกอบด้วย

          2.1 ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน

          2.2 อาสาสมัคร จปฐ.

          2.3 กรรมการหมู่บ้าน

          2.4 เยาวชนหรือนักเรียน กศน. ที่สามารถขยายผลสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐในหมู่บ้านได้

3. หลักสูตรการอบรม

          3.1 ความรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ

          3.2 การเชื่อมต่อ การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

          3.3 การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น กฎ กติกา และการสืบค้นข้อมูล

          3.4 การสมัครอีเมล/เครื่องมือการสื่อสาร เช่น Line

          3.5 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต

               - การขายสินค้าออนไลน์

               - บริการภาครัฐ การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

               - แนะนำแอพพลิเคชั่น เช่น การเกษตร การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารชุมชน เป็นต้น

4. จัดอบรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 11 ครั้ง จากหมู่บ้านที่มีจุดติดตั้งทั้งสิ้น 114 หมู่บ้าน (456 คน) ดังนี้

          4.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ม.ค.61 ณ หมู่ที่ 3 บ้านกะเฉดบน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จำนวน 12 หมู่บ้าน (48 คน)

          4.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ม.ค.61 ณ หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ ต.สำนักทอง อ.เมือง จำนวน 10 หมู่บ้าน (40 คน)

          4.3 ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ม.ค.61 ณ บ้านคลองทุเรียน ต.ชากพง อ.แกลง จำนวน 8 หมู่บ้าน (32 คน)

          4.4 ครั้งที่ 5 วันที่ 19 ม.ค.61 ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขาพัง ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จำนวน 11 หมู่บ้าน (44 คน)

          4.5 ครั้งที่ 5 วันที่ 26 ม.ค.61 ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแพงพวย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จำนวน 12 หมู่บ้าน (48 คน)

          4.6 ครั้งที่ 6 วันที่ 30 ม.ค. 61 ณ หมู่ที่ 4 บ้านพังราดไทย อ.แกลง จ.ระยอง

จำนวน 9 หมู่บ้าน (36 คน)

          4.7 ครั้งที่ 7 วันที่ 31 ม.ค. 61 ณ หมู่ที่ 6 บ้านทะเลน้อย อ.แกลง จ.ระยอง

จำนวน 8 หมู่บ้าน (32 คน)

          4.8 ครั้งที่ 8 วันที่ 20 ก.พ. 61 ณ หมู่ที่ 8 บ้านบุญสัมพันธ์ อ.แกลง จ.ระยอง

จำนวน 11 หมู่บ้าน (44 คน)

          4.9 ครั้งที่ 9 วันที่ 21 ก.พ. 61 ณ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเขียว อ.แกลง จ.ระยอง

จำนวน 12 หมู่บ้าน (48 คน)

          4.10 ครั้งที่ 10 วันที่ 23 ก.พ. 61 ณ หมู่ที่ 7 บ้านเขาไม้นวล อ.วังจันทร์ จ.ระยอง จำนวน 12 หมู่บ้าน (48 คน)

          4.11 ครั้งที่ 11 วันที่ 27 ก.พ. 61 ณ หมู่ที่9 บ้านศาลาน้ำลึก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จำนวน 9 หมู่บ้าน (36 คน)


*****รวมภาพกิจกรรม*****

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่1.pdf

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่2.pdf

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่3.pdf

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่4.pdf

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่5.pdf

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่6.pdf

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่7.pdf

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่8.pdf

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่9.pdf

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่10.pdf

จากเน็ตประชารัฐ-ครั้งที่11.pdfPoll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้82
เมื่อวาน177
อาทิตย์นี้543
เดือนนี้2111
ทั้งหมด87088

Powered by Kubik-Rubik.de