โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

(Eastern  Economic  Corridor  Development : EEC)

  • คณะกรรมการด้านข้อมูลสถิติเชิงยุทธศาสตร์  สนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
            - การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง คลิก
            - การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
  • โครงการที่สนับสนุน EEC จังหวัดระยอง
               - การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดระยอง
               - สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์
               - การสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากร  จังหวัดระยอง
               - การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
               - ความต้องการแรงงานอาชึวศึกษาในสถานประกอบการ
          - ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพื่อการรองรับการพัฒนาสนามบินนานาชาติ (อู่ตะเภา ระยอง พัทยา)
  • ข้อมูลสถิติ  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
               - รายงานสถิติจังหวัด (สามารถค้นคว้าข้อมูลได้ที่การให้บริการข้อมูลสถิติ)
               - รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ จังหวัดระยอง (โดยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดระยอง)
               - ข้อมูลสถิติที่สำคัญ ควรมีข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern  Economic  Corridor  Development : EEC) จังหวัดระยอง (โดยคณะกรรมการด้านข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์  จังหวัดระยอง)

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้51
เมื่อวาน83
อาทิตย์นี้275
เดือนนี้1279
ทั้งหมด23512

Powered by Kubik-Rubik.de