โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง


 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

(Eastern  Economic  Corridor  Development : EEC)

สิ่งพิมพ์

  

"title="  

Infographic

              

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนใน 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ปี พ.ศ. 2556 และ 2558

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดระยอง ปี 2558

 

     คณะกรรมการด้านข้อมูลสถิติเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการขับเคลื่อน  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

            - การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง คลิก
            - การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

          โครงการที่สนับสนุน EEC จังหวัดระยอง

               - การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดระยอง
               - สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์
               - การสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากร  จังหวัดระยอง
               - การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
               - ความต้องการแรงงานอาชึวศึกษาในสถานประกอบการ
          - ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพื่อการรองรับการพัฒนาสนามบินนานาชาติ (อู่ตะเภา ระยอง พัทยา)

         

          ข้อมูลสถิติ  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

               - รายงานสถิติจังหวัด (สามารถค้นคว้าข้อมูลได้ที่การให้บริการข้อมูลสถิติ)
               - รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ จังหวัดระยอง (โดยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดระยอง)
               - ข้อมูลสถิติที่สำคัญ ควรมีข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern  Economic  Corridor  Development : EEC) จังหวัดระยอง (โดยคณะกรรมการด้านข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์  จังหวัดระยอง)

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้192
เมื่อวาน281
อาทิตย์นี้2118
เดือนนี้6157
ทั้งหมด117570

Powered by Kubik-Rubik.de