รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล:ด้านเศรษฐกิจ

 

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) ของจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจ (สับปะรด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐาน – สับปะรด


 รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้74
เมื่อวาน143
อาทิตย์นี้906
เดือนนี้2474
ทั้งหมด87451

Powered by Kubik-Rubik.de